Rujdenița

Colaționare: Bogdan Țâra

Prezentare text: Bogdan Țâra

Traducere prezentare: Adina Chirilă

Considerat a fi cel mai vechi zodiac românesc, textul, o copie manuscrisă păstrată fragmentar în Codex Neagoeanus, se găsește la Biblioteca Academiei Române, ms. rom. 3821, f. 137r – 141v.
Cel care a executat copia, probabil în 1621, a fost popa Ioan Românul din Sînpetru (jud. Brașov ?).
Textul conține numai previziunile pentru lunile septembrie – decembrie (parțial). Versiunea românească a zodiacului ajuns pînă la noi s-a făcut după un original slavon (v. CLRV I. 1994: 176.
Manuscrisul a fost editat integral de Cartojan, N. 1927-1928: 591-601 și în CLRV I. 1994: 176-178.
Pentru Corpusul electronic, am folosit textul publicat în CLRV I. 1994: 176-178, pe care l-am colaționat cu manuscrisul original.                  

BIBLIOGRAFIE    

Bianu, Ioan 1883: Codex Neagoianus, Cărți poporane române scrise de popa Ion din Sîn-Petru la 1620, publicate de ~ , în „Columna lui Traian”, serie nouă, a. IV , p. 322-329.
CLRV  I. 1994: Crestomația limbii române vechi. Volumul I (1521 -1639), alcătuit de Emanuela Buză, Magdalena Georgescu, Alexandru Mareș și Florentina Zgraon. Coordonator Alexandru Mareș, [București], Editura Academiei Române, p. 176-178.
Cartojan, N. 1927-1928: Cel mai vechi zodiac românesc: Rujdenița popei Ion Românul (1620), în DR, V, p. 584-601.
Gheție, Ion 1973: Unde s-au tradus și unde s-au copiat textele din Codex Neagoeanus?, în LR, XXII, nr. 6, p. 545-560.