Gromovnic 1636

Colaționare: Bogdan Țâra

Prezentare text: Bogdan Țâra

Traducere prezentare: Adina Chirilă

 

Carte populară de prevestire. Textul se află în volumul înregistrat sub cota CVR 31/43 de la Filiala din Cluj-Napoca a Bibliotecii Academiei Române.
Copia făcută de popa Stanciul din Sărata Oltului [jud. Sibiu], în anul 1636, după o traducere anterioară din slavonă, este considerată a fi cea mai veche versiune românească a Gromovnicului (v. Mareș, Al. 1974: 36, 44; CLRV I 1994: 202).
Volumul menționat mai sus conține cîteva texte tipărite și patru manuscrise fragmentare, între care și Gromovnicul (f. 22r – 29v).
Manuscrisul Gromovnicului, de format in - 4˚, are 16 pagini, dintre care primele cinci (f. 22v – 24r) sînt scrise în slavonă. Din prima filă s-a păstrat numai jumătatea de sus, iar pagina care ar fi trebuit să conțină prevestirile pentru zodia peștilor lipsește integral. Pentru toate celelalte zodii sunt copiate, cu cerneală brună, prevestirile făcute în funcție de tunet și de cutremur (v. Mareș, Al. 1974: 31, 34).
Analizând însemnările de pe marginea manuscrisului, Al. Mareș ajunge la concluzia că textul a fost scris „între 1 septembrie și 31 decembrie 1636 de popa Stanciul pentru un oarecare Brătilă din Sărata Oltului, actuala comună Scorei, județul Sibiu” (ibidem, p. 32).
Gromovnicul a fost editat integral în CLRV I 1994 : 202-206; Mareș, Al. 2006: 313-320).
Pentru Corpusul digital am utilizat textul din ediția publicată de Al. Mareș în 2006, pe care l-am colaționat cu manuscrisul și l-am adaptat principiilor de transcriere stabilite de noi pentru toate textele digitizate.

BIBLIOGRAFIE

Cartojan, N. 1974: Cărțile populare în literatura românească, vol. I. Ediție îngrijită de Al. Chiriacescu, București, Editura Enciclopedică Română, p. 224-226, 230-235.
Cipariu, T. 1866: Principia de limba și de scriptura, Blaj, p. 114-115.
CLRV I 1984: Crestomație de literatură română veche. Cuvînt înainte de prof. dr. doc. Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Coordonatori I. C. Chițimia și Stela Toma, Cluj-Napoca, Editura Dacia.
CLRV I. 1994: Crestomația limbii române vechi. Volumul I (1521 -1639), alcătuit de Emanuela Buză, Magdalena Georgescu, Alexandru Mareș și Florentina Zgraon. Coordonator Alexandru Mareș, [București], Editura Academiei Române, p. 202-206.
Drăganu, N. 1922: Cea mai veche carte rakocziană, în „Anuarul Institutului de Istorie Națională”, I, p. 177-178.
Mareș, Al. 1974: Cel mai vechi Gromovnic românesc, în LR, XXIII, nr.1, p. 29-44.
Mareș, Al. 2006: Cărți populare din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea, București, Fundația Națională, p. 313-320.
Mihăilescu, Gabriel 2011: Vechi texte românești de prevestire: Gromovnicul, în AUB, Limba și literatura română, LX, p. 83-92.