Cronograful lui Mihail Moxa

Colaționare: Roxana Vieru

Prezentare text: Bogdan Țâra

Traducere prezentare: Adina Chirilă

Cronica universală sau Cronograful lui Mihail Moxa este un text istoric, realizat prin compilarea unor scrieri bizantine, slave și românești . 
Primul manuscris cunoscut al acestei cronici a fost achiziționat de filologul rus V. I. Grigorovici, aflat în trecere prin Țara Românească în anul 1845, care l-a publicat, parțial, în 1859 (Mihăilă, G. 1989: 55). Manuscrisul găsit la Mănăstirea Bistrița (Oltenia) se află în Rusia, la Biblioteca de Stat (fostă Muzeul Rumianțev) din Moscova (Mihăilă, G. 1989: 62).
Textul, considerat a fi cea dintîi cronică scrisă în limba română, este o copie după un original care nu s-a păstrat. Se mai cunosc două copii incomplete ale acestui text, făcute în secolul al XVIII-lea (vezi, pe larg, Mihăilă, G. 1989: 61-86).
Manuscrisul are 156 de pagini, format 21 x 14,5 cm, „scrise cu cerneală neagră, cu litere semiunciale mari, îngrijite, frumoase chiar, adesea în scriptio continua” (Mihăilă, G. 1989: 62). Vinieta de la început, titlurile capitolelor și slovele inițiale sînt scrise cu roșu (ibidem).
După cum reiese din dedicația de la sfîrșitul părții întîi a textului, autorul cronicii este călugărul Mihail Moxa de la Mănăstirea Bistrița, unde acesta a fost egumen pînă în 1618. Copia a fost executată de un caligraf priceput și era, probabil, destinată episcopului Teofil al Rîmnicului, cel care îi solicitase cărturarului oltean alcătuirea cronicii (v. Mihăilă, G. 1989: 63).
Cronograful lui Mihail Moxa a mai fost editat de B. P. Hasdeu ( 1878), N. Simache / Tr. Cristescu (1942), C. S. Nicolăescu-Plopșor (1943) și, într-o ediție critică, de G. Mihăilă (1989).
Pentru varianta digitizată a Cronografului, am utilizat, ca text de bază, ediția critică publicată de G. Mihăilă. În acest scop, am colaționat textul transcris cu litere latine cu originalul scris în alfabet chirilic, revenind, cînd a fost cazul, asupra interpretării unor slove din perspectiva normelor de transcriere stabilite pentru toate textele incluse în Corpusul electronic.

BIBLIOGRAFIE

Bogdan, Ioan 1968: Scrieri alese. Cu o prefață de Emil Petrovici. Ediție îngrijită, studiu introductiv și note de G. Mihăilă, București, p. 626-632.
Cartojan, N. 1942: Istoria literaturii române vechi, vol. II, București, p. 135-136.
Chițimia, I. C. 1982: Începuturi ale stilului istoriografic românesc: Mihail Moxa, în „Revista de istorie și teorie literară”, 31, nr. 2, p. 171-175.
CLRV I 1994: Crestomația limbii române vechi. Volumul I (1521 -1639), alcătuit de Emanuela Buză, Magdalena Georgescu, Alexandru Mareș și Florentina Zgraon. Coordonator Alexandru Mareș, [București], Editura Academiei Române, p. 172-176.
Hasdeu, B. P. 1878: Cuvente den bătrîni, vol. I, Limba română vorbită între 1550-1600, București, p. 345-406.
Mareș, Alexandru 1985: Note filologice pe marginea Cronografului lui Moxa, în LR, XXXIV, nr. 3, p. 209-211.
Mihăescu, D. 1981, 1982-1983: Cronograful lui Mihail Moxa, I-II, în „Memoriile Secției de Științe Filologice, Literatură și Artă”, seria IV, tomul III, p. 209-238, tomul IV, p. 165-191.
Mihăilă, G. 1972: Contribuții la istoria culturii și literaturii române vechi, București.
Mihăilă, G. 1979: Cultură și literatură română veche în context european. Studii și texte, București.
Mihăilă, G. 1989: vezi Moxa, Mihail 1989, p. 5-91.
Moxa, Mihail 1989: Cronica universală. Ediție critică, însoțită de izvoare, studiu introductiv, note și indici de G. Mihăilă, București, Editura Minerva.
Nicolăescu-Plopșor, C. S. 1943: Hronograful lui Moxa, în „Oltenia”, IV, p. 1-28.
Predescu, L. 1960: Mihail Moxa și opera sa, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXVII, nr. 9-10, p. 905-918.
Simache,N. / Cristescu, Tr. 1942: Cronograful lui Mihail Moxa, Transcris și adnotat cu o scurtă privire asupra istoriografiei românești și problemei editării cronicilor de  ~  , Buzău, p. 69-198.
Schroeder, Klaus-Henning 1971: Un manuscris necunoscut al Cronografului lui Moxa, în LR, XX, nr. 5, p. 527-529.
Ștefănescu, Margareta 1927: Influența traducerii mediobulgare a Cronicii lui Manases asupra literaturii româno-slave și române vechi, în „Arhiva”, XXXIV, nr. 3-4, p. 156-178.