Codicele Todorescu

Colaționare: Gheorghe Chivu

Prezentare text: Bogdan Țâra

Traducere prezentare: Adina Chirilă

 

Miscelaneu de texte religioase. Manuscrisul a fost găsit de „dr. Iuliu Todorescu, mare proprietar în Budapesta” (Drăganu, N. 1922: 9). Acum se află la BAR, sub cota ms. rom. 5484.
Textele din acest codice sînt copii după scrieri similare mai vechi decît Cazania lui Coresi sau Codicele Sturdzan, unde se regăsesc o parte dintre scrierile reproduse în Codicele Todorescu (Drăganu, N. 1922: 20-89).
Volumul, de format in -8˚ (15,5 x 9,7 cm.), are 124 de file. Din manuscris lipsesc patru foi scrise, iar de la sfîrșit au fost rupte cîteva nescrise (Drăganu, N. 1922: 10). Primele 116 file conțin opt texte românești copiate de același scrib, cu cerneală neagră și roșie (numai titlurile și slovele inițiale). Ultimele opt file sînt scrise de alte mîini și conțin cîteva rugăciuni în slavonă și română (v., pe larg, Drăganu, N. 1922:10-15).
Conform celei mai cunoscute păreri, Codicele Todorescu ar fi fost copiat în perioada cuprinsă între sfîrșitul secolului al XVI-lea și începutul veacului următor (v. Drăganu,N. 1922: 20, 89).
Locul în care s-a efectuat copia sau de unde provenea copistul nu a fost stabilit cu precizie pînă acum. Ipoteza cea mai convingător argumentată este că manuscrisul provine din Transilvania de Nord sau din zonele învecinate, dar originalul după care s-a făcut copia pare a fi de tip sudic (v. Drăganu, N. 1922: 165-166; Drăganu, N. 1938: 22; Ivănescu, G. 1948: 107; Rosetti, Al. 1968: 481; Gheție, Ion, 1975: 318-319).
Copistul nu este cunoscut, dar se presupune că era un ardelean ce cunoștea și se folosea de varianta literară de tip nordic a românei culte. 
Pentru Corpusul digital am utilizat textul din ediția critică publicată de N. Drăganu în 1922, pe care l-am colaționat cu manuscrisul și l-am adaptat principiilor de transcriere stabilite de noi pentru toate textele digitizate.

BIBLIOGRAFIE

Chivu, Gh. 1993: Codex Sturdzanus. Studiu filologic, studiu lingvistic, ediție de text și indice de cuvinte de ~ , [București], Editura Academiei Române.
Chivu, Gh. 2015: Considerații filologice asupra unui text din Codicele Todorescu, în Gh. Chivu, Vechi texte românești. Contribuții filologice și lingvistice, București, Editura Academiei Române, p. 36-41 (studiu publicat inițial în LR, XXVIII, 1979, nr. 3, p. 275-280).
Drăganu, N. 1914: Două manuscripte vechi. Codicele Todorescu și Codicele Martian, București, Leipzig, Viena.
Drăganu, N. 1938: Histoire de la littérature roumaine à la fin du XVIII- ème siècle, București.
Gheție, Ion 1975: Baza dialectală a românei literare, București, EA, p. 317-327.
Ivănescu, G. 1948: Problemele capitale ale vechii române literare, Iași (extras din BIFR vol. XI-XII (1944-1945), p. 1-412); vezi și ediția a II-a revăzută, îngrijită de Eugen Munteanu și Lucia-Gabriela Munteanu, Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași, 2012).
Rosetti, Al. 1968: Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVI-lea, [București], Editura pentru Literatură, p.481.