Codicele Martian

Colaționare: Bogdan Țâra

Prezentare text: Bogdan Țâra

Traducere prezentare: Adina Chirilă

 

Miscelaneu religios. Codicele, care a aparținut maiorului bibliofil și arheolog Iulian Martian din Năsăud (Drăganu, N. 1914:9), conține șase copii fragmentare ale unor scrieri bisericești în română, precum și cîteva texte în slavonă.
Manuscrisul, de format in -8˚ (15,5 x 9,5 cm.), are 148 de file. Primele 46 de file cuprind textele: Cuvăntu de blare pre la munci... (f. 1-24), Cuvîntul Sfîntului Pavelŭ apostolŭ de eșiea sufletelorŭ (f. 24v-46v jos) și Cugetări în ora morții (f. 46v jos), reproduse fidel după textele similare din Codicele Todorescu, care se regăsesc și în Codex Sturdzanus, două predici copiate din cazanii tipărite după 1640, cîteva texte în slavonă, scrise de mai multe mîini (f. 78r-139r) și un fragment din Pseudo-apocalisul lui Ioan (f. 139v-148v) (v. Drăganu, N. 1914: 169-173). 
Acest din urmă text se află pe ultimele 19 pagini ale manuscrisului, dintre care unele sunt parțial deteriorate, și este scris cu cerneală neagră pe hîrtie cu filigran. Fragmentul păstrat conține „un dialog între mîntuitorul Isus Hristos și evanghelistul Ioan și se deosebește de cel obicinuit al Apocalipselor grecești și românești admise de biserică” (Drăganu, N. 1914: 179).
Conform părerii lui N. Drăganu, întemeiată pe studiul limbii și ortografiei textului, Pseudo-apocalipsul lui Ioan este o copie mai tîrzie, probabil din perioada 1580-1643, după o mai veche traducere maramureșeană-bihoreană, făcută după o versiune slavă (Drăganu, N. 1914: 180, 183-188). Copistul este necunoscut.
Pseudo-apocalipsul lui Ioan este singurul text din Codicele Martian editat integral de Nicolae Drăganu (v. Drăganu, N. 1914: 229-231).
Pentru Corpusul digital am utilizat textul din ediția critică publicată de N. Drăganu în 1914, pe care l-am colaționat cu manuscrisul și l-am adaptat principiilor de transcriere stabilite de noi pentru toate textele digitizate.

 

Bibliografie

Chivu, Gh. 1993: Codex Sturdzanus. Studiu filologic, studiu lingvistic, ediție de text și indice de cuvinte de  ~ , [București], Editura Academiei Române.
Drăganu, N. 1914: Două manuscripte vechi. Codicele Todorescu și Codicele Martian, București, Leipzig, Viena.
Drăganu, N. 1938: Histoire de la littérature roumaine à la fin du XVIII- ème siècle, București.
Gheție, Ion 1975: Baza dialectală a românei literare, București, EA, p. 317-327.
Ivănescu, G. 1948: Problemele capitale ale vechii române literare, Iași (extras din BIFR vol. XI-XII (1944-1945), p. 1-412); vezi și ediția a II-a revăzută, îngrijită de Eugen Munteanu și Lucia-Gabriela Munteanu, Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași, 2012).
Rosetti, Al. 1968: Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVI-lea, [București], Editura pentru Literatură.