Corpus electronic al textelor româneşti vechi (1521 – 1640) (CETRV)

Rezumatul proiectului 

Conceput după modelul unor instrumente de lucru similare din Occident, precum CETEDOC Library of Christian Latin Texts (CLCLT), Thesaurus Linguae Graecae, Perseus Digital Library, Libronix, Bible Works etc., care au revoluţionat cercetarea textelor latineşti şi greceşti din Antichitatea clasică şi din Evul Mediu creştin, precum şi studiul patrimoniului religios în diversele limbi europene, CETRV (1521-1640) va cuprinde, în final, în variantă facsimilată şi în transcriere interpretativă cu alfabet latin, toate manuscrisele şi tipăriturile româneşti scrise cu alfabet chirilic până la 1640, devenind astfel o sursă info-documentară de bază pentru lingvişti, istorici şi teologi, pentru exegeţii literari şi pentru cercetătorii interesaţi de istoria tehnicii, a dreptului, a ştiinţei şi a culturii româneşti.
Corpusul va fi elaborat pe baza unui soft special creat pentru accesarea tuturor componentelor din structura limbii scrierilor respective (ortografie, fonetică, morfologie, sintaxă, lexic) şi a informaţiilor istorice, juridice, ştiinţifice etc.
CETRV (1521-1640) va fi prima bază de date completă a textelor româneşti din perioada veche, ce va putea fi accesată, cu ajutorul internetului, de cercetătorii români şi străini de pretutindeni, ceea ce va deschide o nouă perspectivă asupra culturii româneşti scrise.

Obiectivul proiectului

Realizarea CETRV (1521-1640) va permite integrarea scrisului românesc în contextul info-documentar globalizat.
Softul utilizat în elaborarea acestui corpus de documente va permite căutarea şi accesarea foarte rapidă şi cu efort minim a tuturor faptelor de limbă, a conţinutului şi a informaţiilor istorice, ştiinţifice, culturale etc. din aceste scrieri, înlesnindu-se astfel considerabil realizarea unor cercetări interdisciplinare şi a unor studii, pe cât posibil exhaustive, privind structura şi evoluţia vechii române literare, istoria literaturii laice şi ecleziastice române, istoria naţională, începuturile ştiinţei şi ale jurisdicţiei româneşti etc.
CETRV (1521-1640) va deschide, pentru prima dată, accesul cercetătorilor români şi străini la toate scrierile de patrimoniu româneşti, atât în variantă electronică, cât şi sub formă de facsimil, fără eforturi costisitoare şi cu o mare economie de timp, iar aceste documente, extrem de rare şi de valoroase, vor fi protejate de uzura firească şi inevitabilă a consultării lor directe.

Rezultate estimate

La sfârșitul perioadei de realizare a proiectului Corpus electronic al textelor româneşti vechi (1521-1640), rezultatele imediate ale cercetărilor noastre vor fi: a) existența unei baze de date exhaustive a scrisului românesc, începând cu prima sa atestare (1521); b) existența unui soft conceput pentru investigarea lingvistică, în manieră complexă, a corpusului.
Acestea vor funcționa ulterior ca suport și instrumente pentru cercetările diacronice întreprinse de specialişti din domeniile filologic, lingvistic, teologic, filozofic, istoric, juridic şi cultural. Corpusul digitizat și softul elaborat vor permite comparaţii rapide şi de mare precizie între forme; vor oferi imaginea corectă a particularităţilor din texte; vor stimula felurite relaţionări şi analizele comparate; vor permite obţinerea unei reale perspective asupra structurii şi dinamicii limbii textelor.